Наука

Наукова складова функціонування кафедри
 
На кафедрі проводяться наукові дослідження з комплексного вивчення процесів життєвого циклу автотранспорту за напрямками:
- вплив людського фактора в системі «людина-машина-середовище»;
- інформаційна безпека функціонування сучасних автомобілів;
- можливість використання різних фізичних ефектів для діагностики стану і прогнозування термінів технічного обслуговування техніки;
- вдосконалення процесів виготовлення деталей і складання конструкцій транспортних засобів для підвищення їх якості та зниження собівартості;
- дослідження можливостей створення нетрадиційних транспортних засобів для розширення областей їх використання.