Автомобільний транспорт

Специальность «Автомобильный транспорт»
 
• Направление подготовки – «Автомобильный транспорт».
• Образовательные уровни – базовое и полное высшее образование (бакалавр, специалист, магистр).
• Квалификация бакалавра – инженер по автомобильному транспорту. Срок обучения – 4 года.
• Квалификация магистра – инженер по организации эксплуатации и ремонту. Срок обучения – 1 год 4 мес.

 

За фахом «Автомобільний транспорт» передбачено підготовку інженерів у галузі транспорту, автомобільного сервісу й транспортної інфраструктури.

Кваліфікаційний рівень «бакалавр» студент одержує після чотирьох років навчання й захисту випускної роботи бакалавра, після чого йому присвоюється кваліфікація «бакалавр автомобільного транспорту».

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти здобувають необхідні теоретичні знання й набувають практичних навичок зі створення сучасної техніки (у тому числі автомобільної й авіаційної) і об'єктів машинобудівного комплексу.

При виконанні курсових і дипломних робіт студенти обов'язково використовують сучасні інтегровані комп'ютерні системи CAD/CAM/CAE, для чого на кафедрі створено всі необхідні умови: є лабораторії зі всіх навчальних циклів, три сучасні комп'ютерні класи, окремий комп'ютерний клас обладнано для проведення занять із залученням сучасних мультимедійних технологій навчання.

Наявне оснащення кафедри дозволяє проводити не тільки навчальні заняття, але й наукові дослідження, у яких поряд зі співробітниками беруть участь аспіранти й студенти кафедри.

Випускники спеціальності мають можливість працювати на підприємствах автосервісу, у технічних службах автотранспортних і авторемонтних підприємств, у транспортних цехах заводів у сфері експлуатації й ремонту, діагностики систем автомобіля й передпродажної підготовки, організації й оптимізації перевезень, маркетингових досліджень ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів, можуть виконувати менеджерські функції.

Накопичений кафедрою досвід у створенні й використанні наукоємних технологій використовується в ході виконання робіт із провідними європейськими авторозробниками й автовиробниками: концерном «Volkswagen», Магдебурзьким інститутом технології автомобілебудування «INFERTA», освітньо-технологічним центром у галузі автомобільного транспорту «BTZ Möckern», Фраунхофер-інститутом промислового виробництва й автоматизації «IFF» (Німеччина) та ін.

Кафедра підтримує й всебічно розвиває багаторічне плідне співробітництво із провідними вітчизняними (АНТК «Антонов», ДП КіДАП «Авіант», ХДАВП) і світовими («Boeing», «Airbus») виробниками авіаційної техніки.

Фундаментальний рівень підготовки, володіння інформаційними технологіями й комп'ютерними інтегрованими системами CAD/CAM/CAE забезпечують випускникам можливість продовжити своє навчання й професійну підготовку на провідних підприємствах автомобільного профілю як на території України, так і в державах близького й далекого зарубіжжя.

У межах досягнутих домовленостей з навчальними закладами Німеччини випускники спеціальності мають можливість одержати диплом цієї держави про освіту.